به گزارش پرس تی وی، مردم عربستان روز گذشته تظاهرات برپا کردند. فعالان سعودی در شهر قطیف در شرق عربستان سعودی در اعتراض به حملات نیروهای پلیس به تظاهرکنندگان زن ، تظاهرات کردند. این تظاهرات با وجود حضور نیروهای نظامی در محل برگزاری تظاهرات صورت پذیرفت.

زنان عربستان در مقابل یکی از ساختمانهای دولتی در استان " دمام " در شرق این کشور تحصن کرده بودند که نیروهای پلیس به آزار و اذیت آنها پرداختند. این زنان خواهان آزادی بستگانشان بودند که بدون هیچ اتهامی، سالها در زندان نگاه داشته شده اند. تظاهر کنندگان در شهر قطیف شعار می دادند " هیهات من الذله ". معترضان قرآن در دست داشتند و صورت خود را از بیم نیروهای امنیتی پوشانده بودند. مردم در این تظاهرات، با انقلاب مردم بحرین نیز اعلام همبستگی کردند.

حکومت عربستان سعودی به دستگیری پراکنده شهروندانش به گونه بدی شهرت دارد. فعالان سعودی می گویند بیش از سی هزار زندان سیاسی در عربستان سعودی پشت میله های زندان هستند. به گفته فعالان سعودی، حکومت آل سعود شهروندان عربستانی را فقط به علت مشکوک بودن دستگیر می کند. شهروندانی که در زندان به سر می برند سالها در این وضع قرار دارند بدون آنکه جلسه عادلانه دادگاه برای محاکمه آنها تشکیل شود یا اجازه دسترسی به وکیل داشته باشند تا از آنها حمایت کند.