به گزارش فارس علی حاجفتحعلی افزود: انواع میوههای خارجی در میادین میوه و ترهبار وجود دارد که معمولا به صورت قاچاق وارد میشود اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام میکند که میوههای خارجی وارداتی ثبت سفارش شده قبل است.
دبیر اتحادیه بارفروشان استان تهران افزود: در کنار ثبت سفارش‌های جدید بخش زیادی از میوه‌ها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
وی افزود: اداره گمرک در صورتی که بخواهد می‌تواند ورود اینگونه محصولات قاچاق را کنترل کند.
دبیر اتحادیه بارفروشان استان تهران در پاسخ به اینکه آیا خربزه فرانسوی هم در میادین وجود دارد، گفت: این نوع خربزه که با نام فرانسوی در بازار عرضه می‌شود همان خربزه ورامینی خودمان است و فروشندگان به این نتیجه رسیده‌اند که اگر محصول ایرانی را با نام خارجی بفروشند مشتری بیشتری پیدا می‌کنند.
بر اساس مشاهدات خبرنگار فارس در بازار تهران خربزه‌هایی با نام فرانسوی عرضه می‌شود در حالی که کشور ما تولید کننده کیفی ترین خربزه‌های متنوع است.
در عین حال دبیر اتحادیه بارفروشان استان تهران تصریح کرد: انواع میوهها به قیمت مناسب به فروش میرسد و حتی سردخانههایی که به امید افزایش قیمت انبار کرده بودند مجبور به فروش به قیمت پایین هستند.