به گزارش ايسنا، يک سياهپوست امريکايي به نام تروي ديويس برغم موجود بودن شواهد و مدارک بسيار زيادي دال بر بيگناهي او هفته گذشته اعدام شد. روز گذشته دانشجويان دانشگاه ايالتي ميشيگان در اعتراض به اين اقدام تظاهرات برپا کردند.

تروی دیویس به قتل یک افسر پلیس امریکا در سال هزار و نهصدو هشتادو نه متهم است، اما این مرد چهل و دو ساله سیاهپوست همواره تاکید کرد که بی‌گناه است و در نهایت هم با وجود تاکید بر بیگناهی‌اش و وجود مدارک دال بر این مساله اعدام شد.

در سطح بین‌المللی نیز این اعدام با واکنش‌هایی همراه بود. تظاهرکنندگان انگلیسی در اعتراض به این اعدام در مقابل سفارت امریکا در لندن تجمع کردند.

تظاهرات مشابهی در پاریس و درمقابل سفارت امریکا در فرانسه برگزار شد. سران کشورهای اروپایی نیز خواهان توقف اعدام تروی دیویس بودند.

کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است، «تردیدهای جدی درباره گناهکار بودن تروی دیویس وجود دارد».

آبایومی آزیکیوی، کارشناس امریکایی در این خصوص گفت: هفت نفر از نه شاهد مطرح در این پرونده، شهادت خود را پس گرفته اند. درست همان روزی که دیویس اعدام می شود یک زندانی دیگر در امریکا اعلام کرد وی به سمت افسر پلیس مذکور تیراندازی کرده و او را کشته است. اعدام تروی دیویس نشان از تناقضاتی است که در نظام حقوقی امریکا وجود دارد. با این اوصاف، باید هرگونه توهمی که در ذهن مردم در داخل و خارج امریکا درباره وجود عدالت در نظام قضایی و حقوقی امریکا وجود دارد از بین برود.

وي ادامه داد: بيش از يک ميليون نفر در امريکا با امضاي توماري درخواست عفو تروي ديويس را مطرح کرده بودند و اينکه وي مجددا محاکمه شود. پرونده تروي ديويس گوياي فقدان عدالت در امريکا است و اينکه دولتمردان امريکايي به خواست مردم در داخل کشور و در سطح بين المللي توجه نميکنند.