به گزارش ايسنا، به نقل از روزنامه عكاظ -چاپ عربستان- عامر الخزاعي، مشاور نخست وزير عراق در امور آشتي ملي، اعلام كرد كه كشورش خواهان بازگشت رغد صدام، دختر صدام، عزت ابراهيم الدوري، فرماندهان سابق حزب منحل شده بعث و برخي از بازداشت شدگان توسط نيروي پليس بينالمللي براي محاكمه آنها به جرم دست داشتن در جنايات تروريستي عليه غير نظاميان است.

وي افزود: رغد و فرزندانش از زمان سقوط نظام صدام حسين تاكنون در اردن به سر ميبرند و پيشتر اردن درخواست عراق را براي بازگرداندن آنها به اين كشور رد كرده بود.