به گزارش ايسنا به نقل از راديو سواي آمريكا، رسانههاي مصري اعلام كردند كه شوراي عالي نيروهاي مسلح اين كشور با اصلاح قانون انتخابات موافقت كرده است اما برخي سياستمداران همچنان معتقدند اين اصلاحات فرصت را براي ورود هواداران حسني مبارك، رئيسجمهور سابق مصر به پارلمان فراهم ميكند.

قرار است انتخابات مجلس شعب(مردم) مصر ۲۱ نوامبر(۳۰ آبان) و مجلس شورا(بخش دیگر پارلمان) ۲۲ ژانویه(۲ بهمن) آغاز شود.

روزنامه مصری الاهرام در خبری نوشت: شورای عالی نیروهای مسلح تصمیم گرفته است تا به جای نیمی از کرسی‌های پارلمان دو سوم کرسی‌ها را به لیست‌های حزبی اختصاص دهد و باقی را برای نامزدهای مستقل نگه دارد.

این شورا معتقد است که بدین ترتیب وابستگان به نظام سابق نمی‌توانند کرسی‌های زیادی را به دست بگیرند چراکه حزب آنها منحل شده است.

اما تحلیل‌گران معتقدند که بدین ترتیب افراد مستقل از میان مردم مصر شانس کمی برای به دست گرفتن کرسی‌های پارلمان را دارند.

اخوان المسلمين مصر نيز خواهان برگزاري انتخابات پارلماني براساس سيستم ليستهاي حزبي است.