به گزارش واحد مرکزی خبر از کابل، یک منبع اداره امنیت ملی استان قندوز افغانستان اعلام کرد: نیروهای امنیتی این استان یک جلیقه ویژه حمله انفجاری، یک تابوت و مقادیری مواد منفجره از یک منزل در حوزه پنجم امنیتی شهر قندوز مرکز این استان کشف کردند.
وی افزود: افراد طالبان قصد داشتند عامل انفجاری را در تابوت جا دهند و به بهانه اینکه وی را پلیس کشته است این تابوت را به رسم اعتراض به فرماندهی پلیس یا استانداری قندوز انتقال دهند.