به گزارش مهر، "عزت الرشق" گفت : سخنان ابومازن بیشتر عاطفی بود، اما اثر حرف هرگز مانند مقاومت نیست.

وی افزود: با وجود اوج گیری اقدامات خصمانه صهیونیستها، ابومازن با انزوای اسرائیل مخالف است این در حالی است که همه آزادگان دنیا در راستای انزوای رژیم صهیونیستی تلاش می کنند.

الرشق تاکید کرد: با وجود شکست مذاکرات سازش، ابومازن از آن دست برنمی دارد و به مواضع خصمانه خود علیه مقاومت ادامه می دهد، ابومازن ملت فلسطین را از مقاومت مشروع خود محروم کرده است.

وی با بیان اینکه حاصل مذاکرات بیست ساله چه بوده است، افزود : اقدام بومازن در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر هشتاد درصد خاک فلسطین، خیانت بزرگی علیه مردم فلسطین است و حق بازگشت را نابود کرده است.