به گزارش مهر، "ژاک دلورس"Jacques Delors " وزیر اسبق دارایی فرانسه و رئیس کمیسیون سابق اتحادیه اروپا در گفتگو با "فرانکفورتر آلگماینه" در پاسخ به این پرسش که در پذیرش یونان در منطقه ارزی یورو چه خطاهایی رخ داد، اظهار داشت : اگر در آن زمان یک سیاستهای اقتصادی هماهنگی ارائه می شد، یونان باید قبل از ورودش به منطقه یورو تلاشهای بیشتری را در راستای نظم دادن به اقتصاد خود در پیش می گرفت، اما در آن زمان دوستان آلمانی ما مخالف این امر بودند.

این مقام سابق اتحادیه اروپا در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: اگر یورو می خواهد به صورت یک موفقیت طولانی مدت برای اتحادیه اروپا باقی بماند باید سیاست، مسئولیت اخلاقی خود در قبال آن را بپذیرد. ما در آستانه سقوط قرار داریم و باید یونان را نجات دهیم.

" دلورس " در بخش دیگری از گفتگو با این روزنامه آلمانی در پاسخ به این پرسش که آیا یونان در منطقه یورو باقی خواهد ماند اظهار داشت: من اعتقاد دارم که یونان عضو منطقه یورو باقی خواهد ماند. آنچه که من را نگران می کند این است که برخی از مسئولین سیاسی به سادگی درباره این مسئله صحبت می کنند. هر کس آشکارا در این باره اظهار نظر می کند. در چنین شرایطی که رهبران سیاسی این گونه و(با اختلاف نظر) سخن می گویند مردم عادی چه فکری خواهند کرد؟ باید این مسئله آشکارا اعلام می شد که آنها می خواهند وظایف و تکالیف مشترکی را در پیش گیرند.

این مقام سابق اروپایی درباره طرح حکومت اقتصادی مشترک در اتحادیه اروپا که رئیس جمهوری فرانسه و صدر اعظم آلمان چندی پیش درباره آن با هم توافق کردند، گفت: این طرحی که اعلام شده یک حکومت اقتصادی مشترک را در پیش نمی گیرد. در چنین شرایطی که روسای حکومتهای عضو منطقه یورو هر سه ماه در گردهمایی های خود بدون هیچ آمادگی قبلی خاصی از سیاستهای اقتصادی خود سخن می گویند سخن گفتن از یک حکومت اقتصادی مشترک بیهوده است. اگر ما می خواهیم پیشرفت کنیم نباید تنها به تصمیمات روسای حکومتهای اروپایی امید داشته باشیم. ما باید به روشهای جمعی و گروهی برگردیم.

" ژاک دلورس " در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد که بحران فعلی در اوپا قابل مقایسه با بحرانهای سابق در این اتحادیه نیست. هر چقدر ما بیشتر جلو می رویم اتحادیه اروپا در معرض خطرات بزرگتری قرار می گیرد. البته ما سابق هم بحرانهای سختی را تجربه کرده ایم.

وی افزود: امروز دو خطر بزرگ اتحادیه اروپا را تهدید می کند یکی بدهی های بالا و دیگری رکود اقتصادی . چگونه ما می توانیم با این خطرات مقابله کنیم؟ برای اروپاییها نظم بیشتر بودجه در سطح ملی و برنامه های اقتصادی بیشتر در سطح اتحادیه اروپا باید در پیش گرفته شود.