به گزارش افکارنیوز،

"هاینس کریستین اشتراخه"، رهبر حزب آزادی اتریش که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور موفقیت‌های چشمگیری به دست آورد در گفتگو با روزنامه اتریشی "دی‌پرسه" خروج اتریش از اتحادیه اروپا را هم امکان پذیر دانست.

وی درباره همه‌پرسی خروج انگلیس هم گفت: اساساً ما به این تصمیم دموکراتیک مستقیم انگلیسی‌ها احترام می‌گزاریم و همچنین به انگلیسی‌ها برای به دست آوردن دوباره استقلال و آزادی خود تبریک می‌گوییم. نتیجه این همه‌پرسی هموار کننده راه برای دموکراسی و در مقابل یک مرکزگرایی گمراه کننده اتحادیه اروپا است. حالا این مسئله ضرورت دارد که اتحادیه اروپا و مسئولان سیاسی آن این اعلام بیداری دموکراتیک را تشخیص دهند.

این سیاستمدار اتریشی در ادامه تصریح کرد: ما حالا باید یک راه اصلاحی را از اتحادیه اروپا درخواست کنیم، این مسئله مهم است. اتحادیه اروپا سریعاً به یک فرآیند جامع دموکراتیزه شدن نیاز دارد. یونکر و شولتز باید سریعاً کناره‌گیری و راه را برای این منظور باز کنند. بازگشت قدرت از بروکسل به پارلمان‌های ملی نیاز است، همچنین لغو پیمان شنگن تا زمانی که هرج‌ومرج در مرزها وجود دارد لازم است. ما می‌خواهیم خودمان تصمیم بگیریم چه‌کسی نزد ما بیاید.

ما به یک اروپای متشکل از مردم و نه به اتحادیه بوروکرات نیاز داریم. اتحادیه اروپا حالا باید این اعلام بیداری را بفهمد. اتحادیه اروپا یک سیاست دور از شهروندی را در پیش گرفته است. نخبگان، امروزه سیاستی علیه شهروندان و ملتهای اروپایی را انجام می‌دهند، اما اگر اتحادیه اروپا به عدم تمایل خود برای اصلاحات ادامه داده و راه خطای تمرکزگرایی در بروکسل را در پیش گیرد و بخواهد کشورهایی مانند ترکیه را به این اتحادیه وارد کند ما هم خواهان برگزاری همه‌پرسی در اتریش برای ادامه عضویت در اتحادیه اروپا خواهیم شد.

وی در این صورت خروج اتریش از اتحادیه اروپا را ممکن دانست.