به گزارش ایرنا، خبرگزاری فرانسه از سازمان ملل گزارش داد : قدرتهای اروپایی در پیش نویس یک قطعنامه جدید سازمان ملل که روز سه شنبه در بین اعضای شورای امنیت توزیع شد از درخواست خود مبنی بر اعمال تحریمهای فوری علیه رئیس جمهوری سوریه منصرف شدند.
انصراف اروپا از درخواست اعمال تحریم فوری علیه سوریه در سازمان ملل در اقدامی که هدف آن غلبه بر مخالفت روسها و چینی هاست، این قطعنامه که توسط انگلیس، فرانسه، آلمان و پرتغال و تحت حمایت امریکا ارائه شده تهدید می کند که در صورت عدم توقف سخت گیری های مرگبار نیروهای امنیتی سوریه تحریمهایی وضع خواهد شد.
براساس نسخه ای از پیش نویس قطعنامه که در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفت، شورای امنیت خواستار ' توقف فوری تمام خشونتها ' می شود.
در پیش نویس اضافه شده است : این نهاد سازمان ملل ، مصمم است در صورت عدم اجابت قطعنامه از سوی سوریه تدابیر هدف داری اتخاذ کند که از آن جمله اعمال تحریم است . '