به گزارش برنا به نقل از پایگاه خبری پولیتیکو، در شرایطی که اوباما رییس جمهور آمریکا در حال سخنرانی در جمع حامیان مالی خود در لسآنجلس بود، فردی از میان جمعیت برخاست و با فریادهای خود سخنرانی وی را برای لحظاتی دچار اخلال کرد.

بر اساس این گزارش، پیامی که این مرد به طور صریح خطاب به اوباما بیان کرد بسیار مهم بود. وی در سخنان خود خطاب به رییس جمهور آمریکا فریاد زد: مسیح تنها خدای زنده است و اوباما یک ضد مسیح است.

این در حالی بود که جمعیت حاضر در سالن سخنرانی بر ضد این مرد موضع گرفتند و یک صدا در حالی که فریاد می زدند: " چهار سال دیگر " حمایت خود را از اوباما نشان دادند.

این مسائل در حالی رخ داد که جمعیت زیادی در خارج از محل سخنرانی اوباما تجمع کرده و بر ضد وی به دلیل عملکرد ضعیفش در قبال جنگ عراق و افغانستان و عمل نکردن به وعده هایش شعار می دادند.

گفتنی است فردی که سخنرانی اوباما را قطع کرده بود، توسط نیروهای امنیتی به بیرون از محل برگزاری سخنرانی هدایت شد.