به گزارش العالم، ناصر عبدلي گفت: قطعا در کويت نظام مشروطه بر پا خواهد شد و رسيدن چنين شرايطي حتمي است اما زمان برقراري آن هنوز مشخص نيست.

وی تصریح کرد: زمانی خواهد رسید که نخست وزیر توسط اکثریت پارلمان انتخاب شود.

رییس جمعیت توسعه دموکراتیک در کویت خاطرنشان کرد: قانون اساسی کویت از اندیشه برپایی نظام مشروطه در کشور حمایت می کند و دیر یا زود این نظام براساس قانون اساسی در کشور برپا خواهد شد و دراین باره ما به اصلاح قانون اساسی نیازی نداریم. بلکه نیازمند گسترده کردن افق دید و اجرای برخی از اصول قانون اساسی هستیم تا به مرحله مشروطه برسیم.

وی افزود: درحالی که در قانون اساسی به صراحت بر دست به دست شدن قدرت و گروه های سیاسی تاکید شده است اما تغییر قدرت به طور عرفی از زمان تصویب قانون اساسی و تعیین افرادی از خاندان حاکم به عنوان ولیعهد و نخست وزیر صورت نگرفته است.

عبدلی گفت: قانون اساسی به شکل صوری باقی مانده و اجرا نشده است. در حالی که می بایست روند سیاسی کشور براساس قانون اساسی می بود و در کشور نظام مشروطه برپا و گروه های سیاسی تشکیل می شد و به اکثریت پارلمان اجازه داده می شد تا با انتخاب فردی غیر از خاندان حاکم به نخست وزیری، کابینه مردمی تشکیل می شد.

وی افزود: موضوع روی کار آمدن نخست وزیر منتخب از طریق اکثریت در پارلمان امری است که دیر یا زود در کویت تحقق خواهد یافت و امروزه نیز پارلمان نخست وزیر را حتی اگر از خاندان حاکم باشد مورد سوال و بازخواست قرار می دهد و تاکنون چندین بار نخست وزیر استیضاح شده است.

عبدلی در باره تفکیک پست نخست وزیری از ولیعهدی گفت: این امر در قانون اساسی کویت پیش بینی شده و بلا اشکال است. اما موضوع اصلی این است که روند سیاسی کشور مانند سایر کشورهای دارای نظام مشروطه به مردم واگذار شود.

وی تأکید کرد: نظام کویت نگران روی کار آمدن نخست وزیر منتخب در کشور است. اما این بدان معنی نیست که چنین امری تحقق نخواهد یافت. بلکه تحقق این امر در کویت قطعی است و دیر یا زود شاهد چنین تحولی خواهیم بود.

عبدلي افزود: در صورتي که در پارلمان قانوني به تصويب برسد که ملاک براي رسيدن به پست نخست وزيري تابعيت کويت باشد نه تعلق داشتن به خانواده خاص، در اين صورت کشور به تکامل سياسي دست خواهد يافت.