به گزارش فارس، معصوم استانگزی، رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح که در این حادثه زخمی شده است، در اظهارات اخیر خود گفت: قبل از این که فرد انتحاری وارد منزل ربانی شود از محافظان منزل ربانی خواستم که به میهمانان بعد از بازرسی کامل بدنی اجازه ورود دهند.

استانگزی ادامه داد: همچنین از محافظان مرحوم ربانی خواستم تا " رحمت الله واحدیار " از اعضای شورای عالی صلح را نیز بازرسی بدنی کنند.

وی تصریح کرد: با همه تدابیر در نظر گرفته شده، عامل انتحاری موفق شد به رئیس شورای عالی صلح حمله کند.

استانگزی در رابطه با جزئیات این حمله گفت: قبل از ورود میهمانان من با استاد ربانی روی یک صندلی نشسته بودیم و کاغذها را بررسی می‌کردیم، در همین لحظه چیزی به ذهنم رسید از روی صندلی بلند شدم و به سمت درب خروجی حرکت کردم، محافظین من و استاد بیرون نشسته بودند.

وی در ادامه افزود: به محافظان گفتم، این افراد هر کسی که باشند، باید درست بازرسی شوند، من این حرف‌ها را در حضور " حاجی نظیر " و تعداد دیگری از محافظان استاد که در آن‎جا حضور داشتند به آن‌ها زدم.

استانکزی خاطر نشان کرد: ۲۰ دقیقه بعد میهمانان آمدند، درب باز شد و اول عامل انتحاری وارد اتاق شد، بعد از او واحدیار وارد منزل شد، ربانی با مهربانی از جای خود برخاست و آغوش خود را برای فرد حمله کننده باز کرد.

در این لحظه واحدیار به طرف من آمد و با من احوال پرسی کرد، بعد از احوال پرسی، واحدیار به طرف درب رفت، من و استاد کنار هم ایستاده بودیم، در همین لحظه بود که انفجار صورت گرفت، من بیهوش شدم و زمانی هم که به هوش آمدم در بیمارستان بودم.

برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح ۳ شنبه هفته گذشته، در یک حمله انتحاری در منزلش کشته شد.