به گزارش العالم، "عبدالله صالح" در کنفرانس جمعیت علمای یمن، گفت: "درسایه تلاش برخی برای برافروختن آتش فتنه و ادامه ارتکاب جنایت و بی قانونی، همواره با شما دیدار و گفت وگو کرده ام".

صالح بدون آنکه به جنایتهای اخیر گارد ریاست جمهوری در کشتار مردم بی دفاع در صنعا اشاره کند، مدعی شد: " با همه تلاشهای اخیر از سوی دوستان مخالفت شد؛ ما نمی دانیم که آنها چه مسیری را دنبال می کنند، بویژه آنکه آنها شعارهای اسلامی سر می دهند ".

دیکتاتور یمن خاطرنشان کرد: " اطمینان دارم که این کنفرانس، نتایج و توصیه هایی خواهد داشت که می تواند انسانهای بیمار را عاقل کند، و به ناآرامی ها و جنایتها و حملات رسانه ای پایان دهد، و زمینه را برای گفت و گوی ملی آزادانه و مسئولانه فراهم کند ".

این ادعای صالح درحالی مطرح می شود که از زمان بازگشت مخفیانه او از عربستان، تا کنون صدها نفر بدست نیروهای گارد ریاست جمهوری شهید و مجروح شده اند.