روزنامه «برگون» چاپ ترکیه اعلام کرد عناصر وابسته به گروه تکفیری صهیونیستی داعش برای درمان در بیمارستان های این کشور در اولویت قرار دارند.

این روزنامه ترکیه افزود به رغم انکار دولت ترکیه، تروریست های داعش در بیمارستان های این کشور درمان می شوند و داعشی های زخمی در اولویت درمانی در این بیمارستان ها قرار دارند.

به نوشته این روزنامه ، مازن ابو محمد یکی از سرکرده های گروه تروریستی داعش سال 2014 در بیمارستان مصطفی کمال درمان و تصاویری از وی در این بیمارستان منتشر شد.

روزنامه برگون به نقل از یکی از شهروندان ترک اعلام کرد یکی از خویشاوندانش را برای درمان به بیمارستان مصطفی کمال برده است ولی مسئولان این بیمارستان از پذیرش وی خودداری کرده اند این در زمانی است که در همان زمان سه تروریست زخمی را پذیرش کرده است.