به گزارش مهر، "احمد الترهونی" گفت : در تماسی که انقلابیون مصراته که در جبهه شهر سرت می جنگند با ما داشته اند از دستگیری "موسی ابراهیم" سخنگوی رژیم قذافی خبر داده اند.

وی افزود: وی هنگام خروج از سرت به دام انقلابیون افتاده است، وی تلاش کرده بود که به صورت مخفیانه به همراه کسانی که اجازه خروج آنها از شهر داده شده است خارج شود.

الترهونی بیان کرد: موسی ابراهیم پس از دستگیری در اواخر شب گذشته به شهر مصراته منتقل شده است.

شایان ذکر است که انقلابیون لیبی پیشتر از کشته شدن موسی ابراهیم خبر داده بودند.