به گزارش افکارنیوز،

"جان برنان" روز چهارشنبه در سخنانی در بنیاد "بروکینگز" گفت: در گذشته، از برخی ویژگی های سنتی جامعۀ سعودی برای ریشه دواندن تروریسم در این جامعه سوء استفاده شده است.

وی افزود: موضوع تبدیل جامعۀ سنتی عربستان به جامعه ای مطابق با بایسته های قرن بیست و یکم، "کلید برق" نیست که بتوان با روشن کردن آن، یک شبه، جامعه سعودی را جامعه ای قرن بیست و یکمی کرد. آن ها همۀ ظواهر سطحی فرایند به روز شدن را دارا هستند اما محیط و جامعه و سنت هایشان به گونه ای است که نمی توانند با دارا بودن آن ها وارد قرن بیست و یکم شوند، و این وظیفۀ خود سعودی هاست که روی این موضوع کار کنند.

برنان تاکید کرد: کسانی که در جست وجوی سکوی پرتابی برای فعالیت های تروریستی و فعالیت های خشونت بار بودند، از برخی "سازمان های مورد حمایت ریاض" بهره گرفتند و این زمانی بود که عربستان به منظور مقابله با رویکرد ایران پس از انقلاب 1979، در حال تبلیغ رویکردها و اندیشه های خود بود.

وی افزود: دولت عربستان و سران این کشور، این پیشینۀ رویکردی را به ارث بردند، به این ترتیب، بسیاری از اشخاص در عربستان و خارج از آن، نسخه ای خشونت بار از دین اسلام را سرلوحه خود کردند و این مساله به برخی از اشخاص اجازه داد با بهره گیری از این پیشینه، بعدها به سمت خشونت و تروریسم رو بیاورند.

رئیس سازمان سیا سپس با بیان این که عملیات تروریستی اخیر در عربستان سعودی، ردی از داعش دارد، خاطر نشان کرد: این گروه، اکنون نه تنها برای آمریکا و اروپا، بلکه برای خود عربستان هم خطری بزرگ به شمار می رود.

برنان همچنین گفت: القاعده همچنان خطری برای عربستان به شمار می رود، اما خطر داعش برای دولت ریاض بیشتر از القاعده است.