به گزارش ايرنا به نقل از فرانس ۲۴ نوشت: صدها تن از نظاميان يمن از محل خدمت را ترك كرده تا به نيروهاي مخالف به فرماندهي ' علي محسن ' بپوندند.
بنابر این گزارش، شمار زیادی از نظامیان فراری ارتش یمن که مخالفت خود را با علی عبدالله صالح نشان داده اند در میدان ' التحریر ' شهر صنعا تجمع کرده اند.
آنها قصد دارند به صفوف علی محسن الاحمر یکی از فرماندهان ارشد ارتش یمن که در ماه مارس گذشته از ارتش فرار کرد، بپوندند.
' عبدالسلام الحسین ' یکی از سربازان ارتش یمن به شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ گفت: لباس های نظامی و تمامی وسایلم را در پادگان رها و فرار کردم تابه نیروهای مردمی بپوندم.
اين گزارش حاكيست كه شمار نظامياني كه تاكنون قيد فعاليت در ارتش يمن را زده اند به بيش از ۲۵۰ تن مي رسد .