به گزارش افکارنیوز،

 کمیته امور دینی ترکیه، با انتشار بیانیه ای تاکید کرد برای کودتاچیانِ کشته شده در شب کودتا، مراسم ختم برگزار نخواهد شد.

در این بیانیه خاطر نشان شده که این افراد، با اقداماتشان، نه تنها حقوق شماری از افراد، بلکه حقوق تمام ملت را زیر پا نهادند و به این دلیل، مستحق نماز میت نیستند.

ارتش ترکیه، روز شنبه شمار کودتاچیانِ کشته شده در جریان کودتا را 104 نفر اعلام کرده بود که این آمار، از روز شنبه تاکنون تغییر نیافته و افزایش احتمالی این آمار، هنوز اعلام نشده است.