به گزارش افکارنیوز،

نمایی از کاخ سفید اردوغان (اک سارای) که به بدلیل توهمات شخصی اردوغان با سربازان بازسازی شده دوره امپراتوری متجاوز عثمانی حفاظت میشود!

 

 نمایی از کاخ 615 میلیون دلاری سفید اردوغان (اک سارای) که کارشناسان آنرا 30 برابر کاخ سفید آمریکا برآورد کرده اند!