به گزارش افکارنیوز،

 طی چند روز گذشته "مریم کرماشان" مسئول اول زنان گروهک تروریستی حزب آزادی کردستان و همچنین راننده شخصی حسین یزدان پناه تسلیم اطلاعات شدند.

"مریم" دختر یکی از کشته شدگان گروهک تروریستی موسوم به حزب آزادی کردستان است که در سالهای 90 به دلیل آنکه حسین یزدان‌پناه در رادیو حزب دمکرات به اتحادیه میهنی کردستان فحاشی کرده بود، و چون مقر اصلی آنها در حوزه استحفاظی اتحادیه میهنی کردستان عراق قرار داشت، اتحادیه میهنی در واکنش، به مقرهایشان حمله کرد و پدر مریم (ناصر کرماشانی) را در این شهر از پا درآورد.

طی یک سال گذشته، ده‌ها کادر و عضو رهبری این گروهک به شیوه غیررسمی از این گروهک جدا شده‌اند و خود را تسلیم اطلاعات ایران کرده‌اند.

در هفته های گذشته نیز کیوان مبارکی مشهور به چیا کادر حزب آزادی کردستان، ناچار شد بدون تسویه حساب از این گروهک و بعد از فراهم آوردن فرصتی مناسب، خود را تسلیم اطلاعات کند.

نامبرده کادر بخش اطلاع رسانی و راننده شخصی حسین یزدان پناه بود.

بدنبال تسلیم شدن کیوان مبارکی، همسر او مریم کرماشانی نیز در چند روز گذشته تسلیم شد.