به گزارش افکارنیوز،

 شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی در پایگاه اینترنتی خود ادعا کرد: نیروهای ویژه آمریکا در این رزمایش با تجربه های ارتش اسرائیل در مبارزه با تروریسم در منطقه خاورمیانه آشنا شدند. 

 

این شبکه صهیونیستی افزود: نیروهای ویژه ارتش های اسرائیل و آمریکا در جریان این رزمایش عملیات پیاده کردن نیروها با استفاده از بالگردها در پشت جبهه دشمن و جنگ در روی و زیرزمین در مناطق مسکونی را تمرین کردند.

 

 در این رزمایش ، تخلیه مجروحان از عمق میدان نبرد، بکارگیری بخش های پزشکی ارتش های اسرائیل و آمریکا، جنگ در شب و روز در اردوگاه های آموزشی ایجاد شده در منطقه « بیتسالیم» در صحرای نقب سرزمین های اشغالی فلسطین تمرین شد.

 

این شبکه صهیونیستی با بیان اینکه حدود سه هفته قبل نیز رزمایش مشترک بکارگیری موشک های « حیتس» برگزار شده بود اضافه کرد: اداره « حوما» در وزارت جنگ اسرائیل و آژانس آمریکا برای دفاع از موشک ها (MDA) ، نخستین تجربه ویژه « ارتباط » سامانه دفاع ضد موشکی را به پایان رساندند.

 

در این رزمایش استفاده همزمان از سامانه های دفاعی اسرائیل شامل حیتس و عصای سحرآمیز و سامانه دفاعی آمریکا در ایالات متحده و مناطق دیگر جهان آزمایش شد. 

 

این شبکه صهیونیستی مدعی شد: هدف از برگزاری این رزمایش مقابله با سناریوی شلیک هزاران موشک به سوی اسرائیل از ایران و لبنان و بررسی کامل همکاری سامانه های دفاعی اسرائیل و آمریکا در زمان ضروری بوده است.

 

در چارچوب این رزماش ، دستگاه های امنیتی از رادارهای آمریکا مستقر در خاورمیانه و سامانه هشدار از طریق ماهواره ها که قادر هستند نسبت به شلیک موشک از هر نقطه از کره زمین هشدار دهند، کمک گرفتند. 

 

این شبکه صهیونیستی با بیان اینکه در این رزمایش دهها تن از نیروهای اسرائیلی و آمریکا شرکت کردند و همکاری مستحکمی با نیروها در اروپا صورت گرفت، افزود: در این رزمایش از سامانه دفاعی عصای سحرآمیزکه بتازگی به نیروی هوائی ارتش اسرائیل تحویل شده است، استفاده شد تا به ساختارعملیاتی آن ملحق شود.