به گزارش افکارنیوز،

 مقامات فرودگاه ژنو روز گذشته بعد از تماس یک زن با دفتر گمرکی این فرودگاه، آن را به حال آماده باش درآوردند. تماس گیرنده مدعی شده بود که شخصی با مواد منفجره عازم فرودگاه است.

دفتر دادستاتی ژنو اعلام کرد: بعد از پیگیری های به عمل آمده، آدرس خانۀ زن مشخص شد و وی اعتراف کرد که این تماس دروغین را برای جلوگیری از سفر شوهرش گرفته است.

قبل از این که اصل ماجرا مشخص شود نشریۀ "20 مینوتن" نوشته بود که پلیس ژنو به دقت کارت شناسایی مسافران هواپیما را بررسی می کند و چند افسر کاملا مسلح به فرودگاه فرستاده شده و چندین نقطۀ ورود مسافران هم مسدود شده است.

مقامات سوئیس، اطلاعاتی دربارۀ سرنوشت شوهر زن ارائه نکردند اما اقدامات کیفری علیه زن در حال انجام است.