حجاب در یونیفورم زنان پلیس اسکاتلند گنجانده شد

 حجاب گزینه انتخابی لباس فرم پلیس اسکاتلند برای زنان مسلمان شد.

به نوشته تلگراف، در راستای تشویق زنان مسلمان برای ملحق شدن به پلیس اسکاتلند، حجاب هم بخشی از یونیفرم پلیس شد.

پیش از این افسران مسلمان اجازه داشتند با اجازه حجاب اسلامی داشته باشند اما اکنون یونیفرم برای همین منظور برای زنان محجبه تهیه شده است.

گفته پلیس اسکاتلند اگر سیاه‌پوستان و اقلیت‌های قومی 4 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و پلیس بعد از چنین اقدامی گفت قصد دارد با جذب بیشتر اقلیت مسلمان سازمان پلیسی داشته باشد که نمادی از همه جامعه باشند.

گزارشی از پلیس اسکاتلند حاکی از آن است که سال 2015 تا 2016 تنها 2.6 درصد درخواست برای ملحق شدن به پلیس از سوی اقلیت‌ها فرستاده شده بود.