به گزارش افکارنیوز،

 در بیانیه وزارت دفاع عراق آمده است: نیروهای امنیتی درعملیات جستجو در فلوجه بعد از پاکسازی آن از وجود عناصر تروریستی داعش موفق شدند یکی از بزرگترین کارگاههای داعش را در شهر فلوجه کشف کنند. در این کارگاه بمب، راکت، خمپاره تولید و همه لوازم مورد نیاز برای اقدامات تروریستی عناصر داعش فراهم می شد.

عناصر داعش بعد از این که در برابر پیشروی نیروهای مسلح عراقی و حامیان آن ها در عملیات آزادسازی شکست خوردند، این کارگاه و مهمات را رها کردند.

براساس این بیانیه، فرماندهان میدانی تاکید کردند این کارگاه از بزرگترین منابع اصلی عناصر تروریستی داعش در فلوجه به شمار می رود که از طریق آن مهمات به دیگر شهرهایی که عناصر داعش حضور دارند صادر می شد تا نیروهای امنیتی و شهروندان بیگناه را هدف قرار دهند.