به گزارش افکارنیوز،

 عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان اخیرا در سخنرانی در ترکیه گفته بود "سیاست طایفه‌ای نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق دلیل فروپاشی این کشور و ظهور داعش بود."

نوری المالکی نیز در واکنش به اتهامات مطرح شده علیه وی در بیانیه‌ای تاکید کرد: بیان چنین اظهارات و دیدگاه‌های متزلزلی بیانگر ضعف مقامات عربستان است که به سیاست‌های طائفه گرایی و خصمانه علیه کشورهای منطقه شناخته شده است.

وی در این بیانیه تاکید کرد: اظهارات عادل الجبیر چیزی نیست مگر پژواک دروغ‌های رژیمی که دستانش به خون مردم بی گناه عراق و سوریه و یمن آمیخته شده است.

مالکی گفت: رژیم عربستان همواره سیاست دوگانگی آشکاری را در روابط خارجی خود با کشورهای همجوار دنبال می‌کند و در حالی که مدعی است که به دنبال تقویت روابط خود با عراق است از گروه‌های تروریستی در عراق حمایت مالی و تسلیحاتی به عمل می‌آورد.

وی گفت: اگر عربستان آزاد باشد و مورد مجازات و تحت نظارت بین المللی قرار نگیرد، کشتار و تخریب و ویرانگری‌های بیشتری را به بار خواهد آورد.