به گزارش افکارنیوز،

"خالد ابو انس" گفت که شمار این افراد 7805 نفر میباشد.

پایگاه اینترنتی "شام تایمز" به نقل از ابو انس گزارش داد که شمار زخمی ها بسیار بیشتر از این رقم است که 1045 نفر از آنان دچار فلج یا نقص عضو دائمی شده اند.

همچنین 120 تروریست احرار الشام توسط ارتش سوریه و هم پیمانانش اسیر شده اند.

وی تصریح کرد که در نبرد الراموسه 170 نفر از اعضای جنبش کشته و 478 نفر زخمی شدند.

این ارقام گستردگی تلفات گروه های تروریست در جبهه الراموسه را نشان می دهد که برخی از ناظران آن را شبیه خودکشی جمعی می دانند.