به گزارش افکارنیوز،

 رمزی عزالدین رمزی معاون استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه گفت امیدوار است نشست روز پنجشنبه کشورهای حمایت کننده از روند صلح سوریه در نیویورک بتواند به احیای آتش بس در سوریه و همچنین احیای روند صلح این کشور کمک کند.