به گزارش افکارنیوز،
الجعفری در جریان نشست در سطح وزیران که به منظور بررسی بحران انسانی پس از آزادسازی موصل برگزار شد ضمن درخواست از جامعه بین الملل برای کمک واقعی به این کشور، گفت: در تابستان 2014 تروریستها 40% از خاک عراق را در سیطره خود داشتند ولی اکنون آنها فقط در 10% باقی مانده اند.
 
اراده ملی و همبستگی اراده بین المللی در مسیر نابودی آنان تا پایان ادامه داشت تا اینکه عراقیها پیروز شدند و اراضی باقیمانده نیز آزاد می‌شود.
 
الجعفری ادامه داد: خونی که عراق تقدیم کرد، برای خانواده بین الملل بود؛ خاصه اینکه تابعیت داعیشیهایی که وارد عراق شدند، به بیش از 100 تابعیت می‌رسد؛ از این روی ما نه تنها برای عراق، بلکه به خاطر کشورهای مختلف جهان می‌جنگیم و برای ما مایه افتخار است که این مسیر را ادامه می‌دهیم.
 
وی همچنین تأکید کرد: ما اعطای خون را بر گردن خود میبینیم، ولی نمیتوانیم از اعطای پول بی نیاز باشیم. لذا از شما انتظار داریم که هر چه بیشتر کمک کنید و کمکهایتان به صورت عملی باشد و به تأخیر نیفتد.
 
وزیر خارجه عراق درباره نبرد موصل نیز اظهار داشت: به خاطر وسعت منطقه و تعدد جمعیتی در موصل نبرد موصل به آسانی نبرد فلوجه نیست، از این روی مستلزم تلاش و جانفشانی بیشتر است.