به گزارش افکارنیوز،

تلویزیونی الحدث گزارش داد: تمام سلام، نخست وزیر لبنان گفت: در نشست های مجمع عمومی سازمان ملل، راه حلی برای بحران سوریه مطرح نشد. 

 

سلام افزود: لبنان از جمله کشورهایی است که بر حل بحران سوریه تاکید دارد. ما میزبان حدود یک میلیون و پانصد هزار آواره سوری هستیم.