به گزارش افکارنیوز،

'جف دیویس' گفت، آزمایش های اولیه راکتی که سه شنبه به نزدیکی پایگاه قیاره اصابت کرد، نشان دهنده وجود گاز خردل بود اما، انجام آزمایش های دیگری هم روی این راکت در جریان است.

وی افزود حملات شیمیایی از سوی داعش را تایید می کنیم، این گروه قبلا بارها این کار را انجام داد و دست کم از ده ها موردی که آنها از مهمات پرشده با گاز خردل استفاده کردند، اطلاع داریم.

به گفته دیویس، توانایی داعش برای استفاده از گاز خردل، ابتدایی است، این گروه از نوعی پودر مخلوط با نفت استفاده می کند که کشنده نیست اما، حساسیت زاست.

وی تاکید کرد، گرچه داعش توانایی کافی برای استفاده از تسلیحات شیمیایی را ندارد اما، نیروهای آمریکایی و عراقی باید خود را برای مقابله با حمله شیمیایی آماده کنند. داعش مصمم به استفاده از تسلیحات شیمایی است و دوست دارد که از این تسلیحات علیه ما و عراقی ها هنگام پیشروی استفاده کند.

وی خاطر نشان کرد، باید نهایت تلاش خود را برای اطمینان از آمادگی مان به کار بندیم. آمریکا بیش از 50 هزار ماسک برای عراق تهیه کرده است.