به گزارش افکارنیوز،

 "نورمن اولر" در کتاب خود خاطرنشان کرده است که ارتش آلمان از سال 1933 از ماده مخدر و نشاط آور «مت آمفتامین»، که آن زمان به پروتیین معروف و تولید شرکت Temmler Werke بود، استفاده می کرد و «قرص های جرأت» را از آن تولید کرد. ارتش آلمان 35 میلیون قرص جرأت دریافت کرده بود.

نویسنده این کتاب می افزاید: «آلمان، فرانسه را با مت آمفتامین اشغال کرد. آدولف هیتلر نیز مواد مخدر نشاط آور استفاده می کرد».

در این کتاب آمده است که هیتلر سال 1941 از «تئودور هلبرن موریل»، پزشک خود، مادۀ «اکسی کدون» را که نوعی مسکن و تحریک کننده مغز بود، دریافت می کرد.

اولر مدعی شده است که هیتلر در پایان عمر خود مخلوطی از اکسی کدون و کوکائین استفاده می کرد.