به گزارش افکارنیوز،

"ایگور کناشنکوف" در واکنش به ادعاهای "جان کربی" سخنگوی وزارت امورخارجۀ آمریکا که هشدار داده بود "روسیه خسارتهای بیشتری را در سوریه متحمل خواهد شد، و اجساد نظامیان خود را در کیسه تحویل خواهد گرفت، و هواپیماهایش سرنگون خواهد شد"، اظهار داشت: سرانجام نقاب‌ها برداشته شد.

وی افزود: اطمینان دارم، جان کربی که اخیرا لباس نظامی را از تن خارج کرده و لباس سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا را پوشیده است، به خوبی پیامدهای اظهاراتش را درک می‌کند.

کناشنکوف خاطرنشان کرد: سخنان کربی، اعتراف آشکار وی به این مسأله است که، همه کسانی‌که مخالفان سوریه نامیده می‌شود و درگیر جنگ در سوریه هستند، چیزی به جز یک تجمع تروریستی بین المللی نیستند که تحت فرمان آمریکا قرار دارند.

کناشنکوف تأکید کرد: درارتباط با سخنان کربی درخصوص بازگشت اجساد نظامیان ما در کیسه، و حمله به هواپیماهای ما در سوریه می‌‌گویم، که ما کاملا از تعداد کسانی که واشنگتن در سوریه آنان را "کارشناس" می‌نامد – به ویژه در حلب- باخبر هستیم، و بر ما پوشیده نیست که این افراد در آنجا در حال طرح ریزی عملیات نظامی و نظارت بر اجرای آن هستند.

کناشنکوف اظهار داشت: ما همچنین می‌دانیم که تلاش‌های مستمر و شکست خوردۀ آنان برای تکثیر تروریست‌های "جبهه النصره" تحت عنوان "مخالفان" ادامه دارد.

وی افزود: ولی در ارتباط با تهدید روسیه و جان سربازان ما در سوریه، می‌گوییم که عناصر مسلح در آنجا هیچ کیسه‌ای را برای قرار دادن اجسادشان درآن نخواهند یافت، و فرصت فرار از آنجا را نخواهند داشت.

کناشکنوف گفت: بار دیگر اعلام می کنیم که برای ادامۀ گفتگو با طرف آمریکایی و طرح‌ریزی گامهای مشترک در مبارزه علیه تروریسم در سوریه کاملا آمادگی داریم، و این امر نیازمند آن است که نظامیان و شهروندان ما با هیچ تهدیدی مواجه نشوند.

وی تأکید کرد: ما درخصوص امنیت و سلامت شهروندانمان در هر نقطه از دنیا کوتاه نمی آییم، و حمایت از آنان در رأس اولویتهای ما قرار دارد.