به گزارش افکارنیوز،

 خالد بن احمد آل خلیفه در تویتر نوشت که این قانون تیری است که کنگره به طرف آمریکا شلیک کرد!

وی افزود که شخصی عاقل در کنگره آمریکا وجود ندارد.

این موضع بحرین به عنوان هم پیمان واشنگتن پس از آن بود که کنگره قانونی را تصویب کرد که با آن وتوی باراک اوباما با این قانون را نقض کرد. 

اوباما این اقدام کنگره را اشتباه خواند و گفت که این رای سیاسی بوده و سابقه ای خطرناک می باشد.