به گزارش افکارنیوز،

 در همین راستا کاربری به نام "عبآدی" در تویتر خود نوشت که آیا فکر می کنید سیاه پوش شدن همه مجریها تصادفی است..

کاربران شبکه های اجتماعی، در واکنش به اظهار تأسف و ناراحتی برخی سران عرب از مرگ شیمون پرز و حتی تسلیت گفتن مرگ او، هشتگی را تحت عنوان "تسلیت گفتن مرگ پرز خیانت است" به راه انداخته اند.

شیمون پرز جلاد فلسطینی ها و لبنانی ها و عامل قتل کودکان در قانا، دو هفته قبل به دنبال سکته قلبی به بیمارستان منتقل شد، و سرانجام چهارشنبه گذشته مرد.