به گزارش افکارنیوز،

 دورۀ استعمار الجزایر توسط فرانسه، چندین دهه طول کشید و سرانجام در سال 1962 به پایان رسید. اما تلاش های فرانسه برای بایگانی کردن جنایاتش  طی این دوره، همواره با شکست مواجه شده است. به ویژه که سازمان های حقوقی الجزایری، به سبب ارتکاب جنایات جنگی ضد مردم و نیروهای مقاومت الجزایر، دست از سر فرانسه برنداشته اند.

رسانه های فرانسوی، از وجود بیش از 18 هزار جمجمه پرده برداشتند که در "موزۀ انسان" در پایتخت فرانسه نگهداری می شوند. این جمجمه ها متعلق به شهروندان الجزایری است که سرهایشان توسط استعمارگران فرانسوی قطع شد. این موضوعی است که مقامات فرانسه، ده ها سال است حاضر به اعتراف به آن نیستند.

رسانه های فرانسوی به ویژه شبکه "فرانس 24" می گویند: از میان این جمجمه ها، صاحبان 500 جمجمه شناسی شده اند. از این تعداد، 36 جمجمه، متعلق به سران مقاومت الجزایر است که در قرن نوزدهم توسط استعمارگران فرانسوی کشته شدند و سرشان بریده شد؛ آن گاه به دلایل سیاسی و آنتروپولوژیک، به پایتخت فرانسه منتقل شد.

شناسایی این جمجمه ها و محل نگهداری آن ها، به سال 2011 بازمی گردد. تلاش های گسترده و پژوهش های متوالی مورخی الجزایری به نام فرید بلقاضی، به کشف این جمجمه ها منجر شد. بلقاضی ثابت کرد که در حال حاضر، جمجمۀ 36 تن از رهبران مقاومت الجزایر طی سال های 1830 تا 1870، در موزۀ انسان در پاریس نگهداری می شود.

این موضوع سبب تلاش های گستردۀ مورخانی از فرانسه و الجزایر برای دامن زدن به این موضوع شد که از میان این مورخان می توان به ابراهیم السنوسی از الجزایر و پاسکال بلونشار از فرانسه اشاره کرد.

استعمار فرانسه، از 1830 تا 1926 بر الجزایر حاکم بود و مورخان و سازمان های متخصص تاکید می کنند که استعمارگران در این مدت، جنایت های متعددی مرتکب شده و صدها هزار تن از ساکنان این کشور را آواره کردند.

انجمن حقوق بشر الجزایر که سازمان حقوقی مستقلی است، می گوید: استعمار فرانسه، در مدت حضور خود در فرانسه، دستکم 10 میلیون الجزایری را کشت.

مقامات الجزایر، خواستار اعتراف فرانسه به ارتکاب این جنایت ها و پرداخت غرامت و تاوان به بازماندگانِ کشته ها هستند؛ اما فرانسه بر این باور است که تاریخ مصرف این مبحث گذشته و این موضوع باید بایگانی شود و نگاه ها باید به آینده باشد!