به گزارش افکارنیوز،

 پیش نویس این راهبرد که «ریچارد هوییت» از اعضای شاخه قانونگذاری اتحادیه اروپا از حزب کارگر انگلیس و متحد نزدیک جرمی کوربین رئیس این حزب، آن را تهیه کرده « درباره راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته ای » است.

 

قرار است این سند راهبردی که در نشست فوق العاده کمیته امور خارجی پارلمان اروپا در استراسبورگ به تصویب رسید، در جلسه آینده پارلمان اروپا به رای گذاشته شود.