به گزارش افکارنیوز،

خوسه مانوئل گارسیا مارگالو» درگفت وگو با شبکه رادیوی ملی اسپانیا افزود: مقامات جبل الطارق از ماه مارس (اسفند/فروردین) 2017 مذاکرات توافق حاکمیت مشترک مطرح شده از سوی اسپانیا را هنگامی که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رسما اعلام شود، شروع می کنند.

 
وی تاکید کرد: هنگامی که انگلیس عضو اتحادیه اروپا نباشد، جبل الطارق نیز به رغم اینکه مردمش در یک همه پرسی مخالف خارج شدن از اتحادیه بودند، از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.
 
وی افزود: درچنین وضعیتی، جبل الطارق باید مذاکرات مطرح شده از سوی اسپانیا برای دستیابی به حاکمیت مشترک را بپذیرد.