به گزارش افکارنیوز،

به نقل از رویترز، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در سخنانی تاکید کرد: یک سری از پاسخ ها در برابر اقدامات هکری روسیه وجود دارد که در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته و وی پاسخ های مناسب را در نظر می گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: این مساله احتمال دارد که اقدامات اتخاذ شده از سوی رئیس جمهور آمریکا برای واکنش به اقدامات هکری روسیه، هرگز به صورت علنی اعلام نشود.

مقامهای آمریکایی روز جمعه رسما دولت روسیه را به نقش مستقیم در حملات سایبری به سازمان ها و گروه های سیاسی آمریکایی متهم کردند.

وزارت امنیت داخلی آمریکا و دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا با انتشار بیانیه مشترکی رسما دولت روسیه را به داشتن نقش مستقیم در حملات سایبری به گروه ها و سازمان های سیاسی آمریکایی متهم کرده اند.

در این بیانیه آمده است: هدف اصلی دولت روسیه از نقش مستقیم در حملات سایبری علیه سازمان ها و گروه های سیاسی آمریکا، دخالت در روند انتخابات آمریکا بوده است.

روسیه بارها ادعاهای واشنگتن درباره دست داشتن در حملات سایبری به سازمان ها و گروه های سیاسی آمریکا با هدف دخالت در روند انتخابات این کشور را رد کرده است.