به گزارش مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ نعیم قاسم" گفـت : هدف از اتهام زنی به ایران از سوی آمریکا در موضوع سفیر عربستان در واشنگتن، خدشه وارد کردن به وجهه ایران در میان کشورهای عربی و اسلامی است.

وی افزود: این اتهامات آمریکا بیشتر به فیلمهای پلیسی شباهت دارد و هدف آن وارونه جلوه دادن واقعیتها است. ایران مانع جدی در برابر آمریکاست و همه طرحهای آن را در منطقه به چالش کشیده است و اتهامات بی اساس هم به این دلیل است.

شیخ قاسم تاکید کرد: آمریکا پس از شکست طرحهای خود و مشکلاتی که در نتیجه اشغال برخی کشورها با آن روبرو است به نقش کلیدی ایران پی برده است.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: هدف آمریکا فتنه افکنی میان مسلمانان است و سعی می کند بر شکستهای خود به گونه ای سرپوش بگذارد.

وی افزود: استکبار جهانی نگران طرحهای خود است، زیرا میزان آمادگی ما را می داند. ایران در مدت ۳۲ سال گذشته با توطئه های گوناگونی روبرو بوده است، اما همواره از آنها سربلند بیرون آمده است.

قاسم تاکید کرد: ما باید بدانیم که هر اندازه که قوی تر و موفق تر باشیم توطئه ها علیه ما بیشتر خواهد شد و هر اندازه که قوی تر باشیم با چالشهای بیشتری روبرو می شویم.