به گزارش مهر به نقل از فایننشال تایمز، همزمان با تظاهرات دهها هزار اروپایی در مناطق مختلف این قاره مردم شهرهای آلمان نیز در حمایت از موج عدالت خواهی در غرب به خیابانها آمدند.

بر این اساس امروز شنبه هزاران نفر در مونیخ، کلن، فرانکفورت، برلین و چندین شهر دیگر آلمان به خیابانها آمده و علیه نظام نابرابر اقتصادی در غرب فریاد اعتراض سر دادند.

رسانه های آلمانی مرکز اعتراضات امروز را شهر فرانکفورت پایتخت صنعتی آلمان دانستند. در این شهر هزاران نفر با تجمع در مقابل ساختمان بانک مرکزی اروپا اقدام به محاصره این مکان و میدان مشرف به آن کردند.

در برلین هم معترضان با راهپیمایی تا مقابل کاخ صدراعظم آلمان همبستگی خود را با جنبش جهانی " تسخیر وال استریت " اعلام کردند. این جنبش که در پی گسترش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی از آمریکا آغاز شده طی روزهای گذشته به بیشتر کشورهای اروپایی سرایت کرده است.

گفتنی است شرکت کنندگان در این جنبش، اعتراض خود را علیه سیطره تنها یک درصد از جمعیت آمریکا بر منابع مالی و اقتصادی این کشور و تحمیل فقر و بیکاری به ۹۹ درصد دیگر شهروندان اعلام کرده و خواستار پایان یافتن این بی عدالتی هستند.