به گزارش مشرق، شبکه فرانسوی زبان تی اس آر سوئیس گزارش داد: جنبش معترضان خشمگین حتی در سوئیس نیز تحرکاتی را به راه انداخته است.

صدها نفر از سوئیسی ها روز شنبه برای اعتراض به زیاده روی های نظام مالی و نابرابری های روز افزون اجتماعی تجمع کردند.

معترضان در زوریخ سوئیس میدان مشهور پاراداپلاتز و در ژنو مقابل دفتر سازمان ملل متحد را برای نشان دادن خشم خود انتخاب کردند.

در میدان پاراداپلاتز زوریخ حدود هزار نفر از این معترضان حضور داشتند. در بال نیز حدود صد نفر و سیصد نفر نیز در میدان ناسیون ژنو تظاهرات کردند. به این ترتیب جنبشی که در فصل بهار در اسپانیا متولد شد اکنون به سوئیس رسیده است.

این معترضان با اینکه خود را مسالمت جو نشان می دهند اما از بحران اقتصادی جهان خشمگین هستند.

یکی از معترضان سوئیسی می گوید: این مردم هستند که در حال پرداخت هزینه پیامدهای وخیم تر اتفاقات رخ داده در زمینه مالی هستند.

روز شنبه معترضان در سراسر جهان به نظام مالی اعتراض کردند.

یکی دیگر از معترضان حاضر در میدان ناسیون ژنو می گوید: ما الزاما با دولت هایمان موافق نیستیم و آمده ایم از معترضان حاضر در این میدان حمایت کنیم.
یکی دیگر از معترضان می گوید: به نظر من شرکت در این تظاهرات بسیار مهم است زیرا نظام سرمایه داری نود و نه درصد مردم جهان را فراموش کرده است.

یکی از جوانان سوئیسی می گوید: پانزده درصد مردم ژنو توان پرداخت حداقل هزینه های بهداشتی و سلامتی را ندارند. جوانان قادر به تامین هزینه مسکنشان نیستند و نمی توانند به راحتی وارد بازار کار شوند. این موارد باعثخشم عمیق ما شده است.

گزارش می افزاید: این جنبش، جنبشی بدون رهبر و مخالف همه ساختارهای سیاسی است و هماهنگی آن از طریق شبکه های اجتماعی اینترنت صورت گرفته است اما کسی نمی داند که آیا این اعتراضات ادامه خواهد یافت یا نه؟