به گزارش فارس، روز گذشته دهها هزار ایتالیایی در شهر رم علیه نظام سرمایهداری این کشور به تظاهرات پرداختند.

این تظاهرات با به آتش کشیده شدن یک ساختمان دولتی و شلیک گلوله‌های گاز اشک‌آور از سوی پلیس به خشونت کشیده شد.

بنا بر اظهارات کارشناسان، تظاهرات روز گذشته مردم رم، ‌ الهام گرفته از جنبش «اشغال وال‌ استریت» و جنبش‌های «رنج‌دیدگان» بود و بر روی یکی از دست‌نوشته‌های تظاهرات‌کنندگان نوشته شده بود: «تنها یک راه حل وجود دارد: انقلاب».
بر روی یک دست نوشته دیگر نوشته شده بود «ما سرمایه‌هایی در دستان بانک‌داران نیستیم».

اما نکته جالبی که در میان عکس‌های منتشر شده این تظاهرات جلوه‌گری می‌کرد، استفاده از «چفیه» میان تظاهرات‌کنندگان ایتالیایی بود.

چیزی که واضح و مشهود مینماید این است که تظاهراتکنندگان ایتالیایی هم همانند فلسطینیها که این نماد مقاومت را بر گردن دارند، به دنبال عدلخواهی و احقاق حقوقشان هستند.