روزنامه انگلیسی دیلیمیل در گزارشی به قلم "کرایگ موری" نوشت: علت واقعی استعفای لیام فاکس، وزیر دفاع سابق انگلیس مبالغی نیست که وی از برخی شرکتهای در ارتباط با "آدام وریتی" دریافت کرده است بلکه علتی به مراتب مهمتر از این و بسیار بدتر از این پشت پرده استعفای وی قرار داشته است.

بنابراین گزارش، برخی دوستان آقای فاکس افشا کرده‌اند که مشکل اصلی این بوده است که پول‌های مزبور از سوی کسانی به فاکس پرداخت می‌شده است که خواستار تامین منافع طرف‌هایی چون آمریکا، اسرائیل و سریلانکا از وی بوده‌اند.

این نشریه انگلیسی افزود: افشای این مطلب بود که فاکس را مجبور به استعفا کرد. هرچند آمریکا متحد انگلیس است اما منافع تجاری آن الزاما با انگلیس یکی نیست و از دیگر سو اسرائیل را به هیچ‌وجه نمی‌توان متحد نظامی انگلیس برشمرد و حتی اختلافاتی نیز بین اسرائیل و انگلیس پس از حمله این رژیم به کاروان ازادی غزه به وجود آمد. از سوی دیگر ترکیه متحد انگلیس و عضو ناتو است. سریلانکا هم دارای مسائل خاصی با انگلیس بالاخص در زمینه حقوق بشر است.

دیلی‌میل تصریح کرد: وزیر دفاع انگلیس وظیفه دارد حافظ منافع این کشور باشد حال آنکه فاکس در ازای دریافت پول حافظ منافع ژئواستراتژیک رژیم‌هایی نظیر اسرائیل و سریلانکا بوده است.

یک منبع آگاه به نویسنده دیلی‌میل اطلاع داده است که موساد همچون یک " احمق به‌دردبخور " از لیام فاکس استفاده می‌کرد. منابع مالی وریتی نیز همگی از لابی‌های صهیونیستی بوده‌اند و به عبارت دیگر " افسار " وریتی و در نتیجه فاکس، در اختیار موساد بوده است.

روزجمعه دو روزنامهنگار دیگر نیز نسبت به ارتباط لیام فاکس با لابیهای اسرائیل ابرازنگرانی کرده بودند. فاکس روز گذشته از سمت خود به عنوان وزیر دفاع استعفا داد.