به گزارش جام نیوز؛ به نقل از روزنامه دیلی میل،۳۰۰ هزار کودک از والدین خود ربوده شده و به افرادی که خواستار کودک هستند فروخته شده است. این قاچاق بزرگ کودک توسط کلیسایی کاتولیک در اسپانیا انجام شده است.

این کودکان توسط یک شبکه سری از دکتر ها و پرستاران و کشیشان دزدیده می شدند. برای این دزدی به بسیاری از مادران گفته می شد که بچه هایشان بعد از تولد به علت نامعلومی مرده اند.

متخصصان قضایی که پیگیری این پرونده بزرگ را برعهده دارند بر این باورند که حدود ۱۵ در صد از کل پذیرش اولاد توسط خانواده ها دربین سالهای ۱۹۶۰ الی ۱۹۸۹ اتفاق افتاده است.