به گزارش فارس به نقل از فاکس نیوز، پن گفت: به هر صورت که به این قضیه نگاه کنیم، این یک معامله بزرگ است، من روح آنچه را هماکنون در وال استریت روی میدهد، میستایم و امیدوارم که تعداد سازمانهایی که این موج اعتراضات میپیوندد، روز به روز افزایش یابد.

وی افزود: دوست دارم ببینم که رئیس جمهور به جمع معترضان رفته و آن‌ها به‌ویژه در نیویورک وارد مذاکره شوند؛ البته امیدوارم که این دیالوگ تنها یک دیالوگ اعتراضی نباشد بلکه یک دیالوگ دوستانه باشد.

بنا براین گزارش، اعتراضات وال استریت اخیراً به بیش از ۷۰ شهر آمریکا کشیده شده است.