به گزارش مهر، یکی از اعضای مطرح جریان المستقبل لبنان با اشاره به تصمیم آمریکا در زمینه تجهیز موشکی سفارتخانه این کشور در بیروت، اظهار داشت: این مسئله حاکمیت ملی لبنان را زیر سئوال می برد.

" جان اوغاسبیان " در گفتگو با پایگاه خبری اخبار الیوم لبنان اظهار داشت: استقرار موشکهای زمین به هوا روی بام سفارت آمریکا در بیروت اقدامی غیر قابل قبول است که حاکمیت ملی لبنان را زیر سئوال می برد.

وی تاکید کرد: در صورتی که تصمیم مقامات آمریکایی برای استقرار موشک در سفارت آمریکا در بیروت واقعیت داشته باشد، ارتش و دولت لبنان باید تدابیر لازم در این زمینه را اتخاذ کنند. هیچ سفارتخانه ای نمی تواند به این صورت امنیت خود را حفظ کند.

خاطر نشان می شود برخی گزارشها نشان می دهد سفارت آمریکا در بیروت در نظر دارد این سفارتخانه را تجهیز موشکی کند که این مسئله حاکمیت ملی لبنان را زیر سئوال خواهد برد.