به گزارش العالم، منابعی در بیمارستان صحرایی صنعا تاکید کردند که ۶ نفر در جریان تیراندازی مستقیم نیروهای عبدالله صالح شهید و ۵۹ تن دیگر مجروح شدند.

مردم پایتخت یمن امروز با وجود تیراندازی و حملات گسترده عبدالله صالح، به حرکت خود بسوی خیابان الزبیری ادامه دادند.

تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی خواستار سرنگونی فوری رژیم عبدالله صالح شدند.

در شهر تعز در جنوب یمن نیز یک دختر ۲۱ ساله به ضرب گلوله تک تیراندازان رژیم صالح به شهادت رسید.