به گزارش مهر، عبدالباری العطوان در مطلبی با عنوان "نظام جدید و اقدامات قدیمی" نوشته است : هدف از انقلاب مردمی در لیبی رهایی از رژیم خونریزی بود که کشورش را به مزرعه خانوادگی تبدیل کرده بود، اما انتظار نداریم که انقلابیون به شیوه شدیدتر اقدامات این رژیم را تکرار کنند.

وی می نویسد: سازمان عفو بین الملل گزارشهایی از جنایات حاکمان جدید لیبی منتشر کرده است به گونه ای که آنها هواداران قذافی را به بدترین شکل شکنجه می کنند و آدر حالی که دست بسته هستند با شلیک گلوله به سرشان می کشند.

در این گزارشها به بازداشت کودکان به شکل گسترده اشاره شده است. همچنین مقامات جدید لیبی به افرادی که بازداشت می شوند توهین می کنند، آنها را به شدت کتک می زنند این درحالی است که آنها چشمان و دستان این افراد را بسته اند.

عوامل مقامات جدید لیبی منازل طرفداران قذافی را غارت می کنند، بسیاری از سیاهپوستان را به جرم سیاهپوست بودن بازداشت می کنند، افراد بازداشت شده را با باتوم و قنداق تفنگ مورد ضرب و شتم قرار می دهند.

وی می افزاید: جنگنده های ناتو به شدت بنی ولید و سرت را بمباران می کنند در حالی که ماموریتی که غربی ها قصد اجرای آنها را داشتند به گونه ای دیگر بود اوضاع این شهرها از نظر انسانی به شدت بحرانی است.

العطوان نوشت: مشخص نیست که چرا دنیا در برابر حملات ناتو سکوت اختیار کرده است؟ چرا با مردم شهرهای بنی ولید و سرت به شکل انسانی برخورد نمی شود و تلاشهایی برای تسلیم آنها صورت نمی گیرد؟

وی می افزاید: مقامات جدید به دنبال گفتگو نیستند، زیرا معمولا مهلت کمی به ساکنان شهر داده شده است و شرایط خود را دیکته کرده اند. بهار عربی اگر به حکومت قانون منتهی نشود، پشیزی نمی ارزد، زیرا نباید خط مشی دیکتاتوری ادامه پیدا کند.

العطوان ذکر کرد: لیبی جدید باید بر اساس مسامحه،عدالت و احترام کامل به حقوق بشر بنیان نهاده شود و این از ضروریات آشتی ملی در کشور است و می تواند لیبی را به ساحل امنیت برساند و دموکراسی مورد نظر مردم را برقرار کند.