به گزارش ایرنا، وی اخبار مربوط به نامزد شدن خود بعنوان نماینده پاریس در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۲ میلادی را تایید و اعلام کرد که پس از ۳۰ سال فعالیت دولتی لزوم ترک این فعالیتها را احساس میکند تا به نسل جوان اجازه داده شود که تخصص، شور، نشاط و سرزندگی خود را در خدمت تعهدات سیاسی در آورد.

«فیون که همچنان دست کم شش ماه به پایان کار دولت‌اش باقی مانده است روز چهارشنبه در نشستی با نمایندگان پاریس که در پشت درهای بسته صورت گرفت از تمایل خود برای شرکت در انتخابات خبر داده بود.

دسته‌ای از مخالفان دولت فرانسه اظهارات فیون را» نا‌امیدانه، ناشی از خستگی و نشان دهنده پایان دوران حاکمیت حزب راست حاکم فرانسه در قدرت «تلقی کرده‌اند.

در نظرسنجی‌ها، میزان محبوبیت فیون در نزد فرانسویان ۴۶ درصد و میزان محبوبیت» نیکلا سارکوزی «رییس جمهوری این کشور که همواره از وی کمتر بوده ۳۲ درصد اعلام شده است.